最新动态

2019-12-06 10:09 NSZ发表
2019-12-06 10:03 NSZ发表
2019-12-06 09:55 NSZ发表
2019-12-05 10:33 NSZ发表
2019-12-05 10:13 NSZ发表
2019-12-04 09:53 NSZ发表
2019-12-03 11:15 张苏月发表
2019-12-03 10:46 NSZ发表
2019-11-29 12:27 张苏月发表
2019-11-29 10:49 NSZ发表
2019-11-29 10:35 NSZ发表
2019-11-29 10:21 NSZ发表
1
标签:社交产品
zh2019-01-13 17:25阅读(2348)
​很多人都会问,谁会成为微信的代替者,就像当年大家都在问谁会取代诺基亚一样,没想智能手机的兴起让诺基亚攻败垂成,那么拥有如此庞大的用户群和用户粘性的微信谁会取而代之呢?